Lucyna Skowron-Skowrońska

 

Pani Lucyna Skowron Skowrońska śpiewa w naszym chórze od 2012 roku, pełniąc również funkcję skarbnika. Pani Lucyna twórcze pasje zaczęła rozwijać będąc słuchaczem UTW – jest członkiem sekcji Haiku oraz uczestniczy w warsztatach artystycznych. Poniżej można obejrzeć obrazy namalowane przez panią Lucynę i napisane przez nią Haiku.

 

W krzewie forsycji
mały słowik flirtuje
cieszy się wiosną.

Barwne pola zbóż
drobne chabry i maki
falują z wiatrem.

Wirują w parku
czerwono złote liście
w jesiennym słońcu.

W szarym ogrodzie
szron biały okrył cyprysy
odeszła jesień.